Strona główna
Strona główna
Mapa strony
Kontakt

Informacja o zmianach w dokumentacji abonenckiej

01-01-2017

Szanowni Abonenci,

 

W związku z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników firma SL-NET s.c. Łukasz Oppenauer, Sebastian Wielgosz, z siedzibą w Rzeszów, 35-303, przy ul. Wiosennej 1c/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych pod numerem 8653, NIP: 813-345-78-72, zwana dalej „Usługodawcą” zmienia w trybie art. 60a ust 3a ustawy Prawo telekomunikacyjne stosowaną dokumentację abonencką wg następujących wytycznych:

  • ustanowienie wspólnych zasad mających na celu zagwarantowanie równego i niedyskryminacyjnego traktowania transmisji danych w ramach świadczenia usług dostępu do internetu oraz związanych z tym praw użytkowników końcowych,
  • ochronę użytkowników końcowych,
  • równocześnie zagwarantowanie nieprzerwanego funkcjonowania ekosystemu internetowego stanowiącego siłę napędową innowacji,
  • zasadą neutralności technologicznej, to znaczy nie narzucają, ani nie faworyzują wykorzystywania określonego rodzaju technologii.

Zmiany dotyczą Abonentów, którzy zawarli przed 1 grudnia 2016 r. Umowy na świadczenie Usługi Internetu i wchodzą w życie w stosunku do tych Abonentów z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Zgodnie z artykułem 60a ustawy Prawo Telekomunikacyjne w związku z wprowadzeniem powyższych zmian Abonentom określonym w akapicie powyżej przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Z prawa można skorzystać do dnia wejścia zmian w życie. W przypadku wypowiedzenia umowy, w której zawarty był upust udzielony podczas instalacji, w trakcie okresu zobowiązania, Usługodawcy będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulgi udzielonej w związku z zawarciem przez Abonenta umowy na warunkach promocyjnych.

 

Aktualny Regulamin korzystania z usług dostępu do Internetu w sieci SL-NET znajduje się na stronie Panelu Klienta pod adresem wbok.sl-net.pl

 

Zespół SL-NET s.c.


Biuro Obsługi Klienta

tel.: +48 17 250 20 11
mobile: +48 665 706 108
| Siedziba firmy:

ul. Wiosenna 1c/1
35-303 Rzeszów

Copyright © 2009 SL-NET. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Realizacja:Prezentacje multimedialne, Strony www